فارسی | ENGLISH
 

Welcome to the club's official website Naft Tehran industry            

دوشنبه 5 تير 1396 Alireza Ezati keramat
 Defendsive Midfielder


Click here...

 Milad Farahani
 Goalkeeper


Click here... Nader Safarzaei
 Goalkeeper


Click here... Shahab Adeli
 Goalkeeper


Click here... Igor Prahic
 Defender


Click here... Ahmad Ale-Nemeh
 Defender


Click here... Farid Mohammadizadeh
 Defender


Click here... Mohammad Daneshgar
 Defender


Click here... Hossein Jafari
 Defender


Click here... Vahid Hamdinejad
 Defender


Click here... Reza Aliyari
 Defender


Click here... Milad Fakhreddini
 Defender


Click here... Arash Shahamatinejad
  Right defender -


Click here... Milad Soori
 Midfielder


Click here... Abbas Bu'zar
 Midfielder


Click here... Sina Khadempour
 Midfielder


Click here... Tohid Gholami
 Midfielder


Click here... Iman Mobali
 Midfielder


Click here... Arash Rezavand
 Midfielder


Click here... Andranik Teymourian
 Midfielder


Click here... Akbar Sadeghi
 Midfielder


Click here... Hamid Khodabandehlou
 Midfielder


Click here...  
 


Click here... Vahid  Najafi Damirchi
 Forward


Click here... Amirarsalan Motahari
 Forward


Click here... Eisa Ale kaseer
 Forward


Click here... mohammad ghazi
 Forward


Click here...All Page : 1

This Page: 1

صفحه نخست

1  

صفحه آخر


 1 -


 1 -


 2 -

 More...


 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به باشگاه صنعت نفت تهران می باشد.