بیک زاده: چرا استقلال و پرسپولیس را محروم نمی کنید؟ؤة

بیک زاده گفت :

 مگر می شود تیمی با ۱۰ میلیارد بدهی محروم شود اما تیم های دیگر که بدهی های بسیار بیشتری دارند محروم نشوند و اتفاقی برایشان نیفتد. این ها حق خوری است و این اتفاق درست نیست.

بیک زاده ادامه داد:

استقلال و پرسپولیس هر کدام ۱۰۰ میلیارد بدهکار هستند، چرا نباید آنها محروم شوند. زور ما کم است و کسی برای ما ارزشی قائل نیست. کل بدهی های ما ۱۰ میلیارد است و این محرومیت منصفانه نیست.

مدافع نفت تهران در پایان گفت:

زحمت را ما کشیدیم اما ذوب آهن آسیایی شد. ما کسی را نداریم و به همین دلیل هم حق ما را خوردند. مگر می شود زحمت های تیم ما را نادیده گرفت؟ آنقدر در مورد تیم ما بد گفتند که در نهایت ما را از حضور در لیگ قهرمانان آسیا منع کردند.