جهانیان: از گل محمدی شکایت می کنیم/ این آقا شمشیر را از رو بسته است

حمیدرضا جهانیان درگفت: تصمیم نهایی در مورد مالکیتم در باشگاه نفت تهران به عهده هیات واگذاری بوده و گل محمدی فقط ناظر است و نمی تواند مانع فعالیتم بشود.

وی افزود: مشکلی با این آقا ندارم و به نظرم او شمشیر را علیه ما از رو بسته است تا نگذارد به کارمان ادامه دهیم.نفت نماینده ایران در آسیا است و نباید با این مشکلات مواجه شود.

جهانیان ادامه داد: تیم حقوقی تشکیل داده ایم تا به صورت قانونی از گل محمدی شکایت کنیم و در حال حاضر مدارک را جمع آوری کردیم.او به من تهمت زده و باعث شده تا شیزاره تیم از هم بپاشد.